CHOPIN PIANO QUINTET

Schumann Shostakovich Piano Quintets

Krzysztof Stanienda – fortepian
Roksana Kwaśnikowska – skrzypce
Magdalena Lech – skrzypce
Maria Stanienda – altówka
Michal Zieliński – wiolonczela